Lệ Vi kun vãi chưởng ra í *vuốt mặt* mấy nhân vật trong truyện này thẳng hơn cả đường băng và shounen chân chính đến 1 cái độ anh không thể ship đôi nào được và cũng không hiểu sao thiên hạ lại điên loạn ship được hết đôi này tới đôi khác -_-

Lệ Vi kun vãi chưởng ra í *vuốt mặt* mấy nhân vật trong truyện này thẳng hơn cả đường băng và shounen chân chính đến 1 cái độ anh không thể ship đôi nào được và cũng không hiểu sao thiên hạ lại điên loạn ship được hết đôi này tới đôi khác -_-

Anonymous asked:

c bỏ tum r à?

ô kìa vào 1 ngày nào đó của năm nào đó có người đã hỏi tôi… Tum tôi thì toàn là gay gú không hiểu sao cũng có người phôn lâu….

lâu rồi không vào tum nhưng mấy hôm nay lên FB toàn thấy cập nhật tình hình chiến sự như điên nên phải lánh qua đây, toàn 1 bọn trốn nghĩa vụ quân sự gào mồm đòi bảo vệ tổ quốc :-j